Konkursy przedmiotowe Regulamin konkursów Konkurs - matematyka Konkurs ortograficzny Konkurs - język polski Konkurs - język angielski Konkurs - historia Mistrz Klawiatury SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY „HAŁAS SZKODZI ZDROWIU” Regulamin II edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego MMLM - wyniki klasa II - etap I MMLM - wyniki klasa III - etap I W-f - konkursy Konkurs recytatorski

Konkursy

Konkursy przedmiotowe

Lista konkursów przedmiotowych znajduje się tutaj.

Zgoda rodziców w wersji do pobrania znajduje się tutaj.

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział córki/syna

 

…………………………………………....................................................................................................................................

                                                                                   (imię i nazwisko dziecka)

ucznia/uczennicy ………………………………………………………………………………….........................................................

                                                                                                                    (nazwa szkoły)

w eliminacjach drugiego i/lub trzeciego etapu konkursu …………………………………………………..…………….......................

                                                                                                                             (nazwa konkursu)

organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:

1. administratorem danych osobowych jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, mający siedzibę przy ul. Dominikańskiej 5, 20-111 Lublin i Kuratorium Oświaty mające siedzibę przy ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin;

2. dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu/konkursów;

3. imię i nazwisko mojego dziecka oraz wyniki przez niego uzyskane w konkursach przedmiotowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

             ……………………………………………                               ……................................................................. 

                     miejscowość, data                                                      czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kuratorium Oświaty

w Lublinie do promowania działań związanych z realizacją celów konkursu poprzez

upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), autorskim

i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

 

 

.................................................................                                                  .................................................................

                         miejscowość, data                                                                czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

Aktualności

Kontakt

 • ZPO nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim
  ul. Leśna 2,
  21-560 Międzyrzec Podlaski

  http://sp3miedzyrzec.edupage.org/
 • (083) 371 - 78 - 35

  NUMERY KONT
  OBIADY : 15803900060000000882390003
  CZESNE - przedszkole: 85803900060000000882390004

Galeria zdjęć