Plan nauczycieli - I sem 2018/2019 Plan szkoły - I sem. 2018/2019

Plan nauczycieli - I sem 2018/2019

Dni tygodnia  L.p Godziny lekcyjne Wolanin J. Strep A.  Włodarczyk E. Holeszczuk E.  Miłaszewska K.  Pietruk B.  Sobczak U. Szczęch I. Włodarczyk I.  Kot M.  Domański A. Bernatowicz-Kowalczyk I. Goś-Marciniak M. Kaniuch T. Koc-Tymoszuk M. Ostapska R. Muśnicka A. Gromadzka A. Grzeszyk A. Kalinka W. Frydrychewicz-Nowosz A. Wanecka W. Petruk B. Siłuch M. Wasąg G. Pióro S. Półtorak T. Ługowska B. Mikołajczuk G. Trzpil M. Kasianiuk A. Koza A. Więckowska U. Karczewska H. Puszkarski W. Bernat A. Bernat Z. Egier A. Karwowska P. Kowalczuk G. Lubański W. Mikołajczuk J. Mikołajczuk M. Myszka A. Oksiejuk S. Sakowicz P. Więckowski W. s. Stella ks. M. Dąbrowski ks. P. Sawiuk Kowal K. Węgrzyniak B. Kowalczuk I. Kuźmiuk D. Matejek M. Mikołajczuk K. Okrasa M. Podgajna G. Rumowska M. Puszkarska M. Marciniak A. Paluszkiewicz K. Stefaniuk E. Korulczyk W. Kapłan D. Prokopiuk R. Mazurek S. Bednarczyk E. Nieroda I. Wysokińska M.
Poniedziałek 1 8.00 - 8.45             5pl 3D   7a   4s     7b 2b 8s       3C           8a     3B       4s 8s 7s 6s   7p   3A 8p 6s       7s   8b   5s 1a 1b         2d 3a                      
2 8.55 - 9.40             5pl 3D   6p   4s     7a P 8s   7b 8a 5s         8b 5a     3C       4s 8s 7s 6s   7p   3A 8p 6s       7s   3B     1a 1b     2b   2d 3a                      
3 9.50 - 10.35 8p   2b       3B 7s 5b 3C   3A   6s 6s P     7a 7b 8s         8a 7p     8b       4a 3D   5s 5pl 6p   5pl 4s 4s       5s       5a 1a 1b         2d 3a                      
4 10.45 - 11.30     2d   3C     7s 5b 3D 7b 8b     7p P   7a     8p 3A           5a   3B   4b   6a 8a 8s 5s 5pl 6p 4a 5pl 4s 4s   8s 4a 5s 1b     6s 1a       2b     3a                      
5 11.40 - 12.25       5a 3C 8p 6s   7b   7p   4b 5b 5b 2d   8a 5pl 4s   3B 3D     7s   3A     5s     6p 8b 8s       4a       6a 8s 4a   P     7a wf     wf         3b                    
6 12.45 - 13.30       5a 3A 8b 5pl   5s 8a 8s   8p 5s   2c     6s 6p 7s 6a 4a     7p           4s   7a       5b   3B       7b 3B 3D   4b 3C     wf   1c wf         3b                    
7 13.45 - 14.30       8s 8a 6p     6a 6s 7s   5s     5s   8p 5b 7p   8b           4s       5pl 4b             3B       7b 3B 3D   4a 3A         1c 2a   2c     3b                    
8 14.35 - 15.20           7p       6a 8p   7s         7s                   4b     3B 6s 6p 5s                           1c 3A           2a   2c     3b   8s                
9 15.25 - 16.10                         7s                                   8p                                 7p           inf 2a   2c     inf                    
10                                                                                                                                              
Wtorek 1 8.00 - 8.45       8s     5pl 3D         7s   6s 2c 5a 3C 7b 6p           8a 3B 6a           7s         7p   3A 8p   7a   8b           1a 1b 1c 2a                              
2 8.55 - 9.40               3D   6p 8a   7s 5pl 5pl P 5pl 3B 7a 4s 3C         8s 7b 6a 6s     5s   7s         7p   3A 8p   5a   8b   1b       1a   1c 2a   2c                          
3 9.50 - 10.35           8p 3B 4b   8b 8s   3C 6s 6s P   3A 7a 7p 7s         7b   3D     5b 5pl 6a       5s   6p     4s 4s 5a   8a 5s 1a         1b 1c 2a   2c     wf                    
4 10.45 - 11.30         7a 8p 3B   7b   8b 3A   4a 4a P   3D     8s 6a   7s     3C   7p   5a 5b 6s       5s 5pl 6p 4b 5pl 4s 4s 4b   8a 5s 1c   2a   wf 1b       2c     3b                    
5 11.40 - 12.25         3A 7p 4s 4a 6a   8s 8a   5b 5b       5a   5s 4b 3D 8p   8b 7a 6p   3C 7b         7s 6s 5pl   3B 5pl   6s   3B   7s P   2b       wf     wf wf 3a 3b                    
6 12.45 - 13.30       5a 3A 8b   4a 5s   8p 6a     6p       5pl         8s   8a 7p 4b 7a 3D 3C 7b 4s     7s 6s     3B     6s   3B   7s P   3b 5b     wf   wf wf 2d 3a                      
7 13.45 - 14.30   4a     3C     7s     3A 3B             6s     8b   7p     3D 8a 7b 8p 6p 4b 5s     8s                 8s     4s     5b         2b   2d 3a     7a                
8 14.35 - 15.20 8p       8a           7p 4s                             3A   7s 3B 6s   3D     8s                 8s     4a   3a 6p         2b   2d                        
9 15.25 - 16.10     3a                                               7s                 8s                           2d           inf                            
10                                                                                                                                              
Środa 1 8.00 - 8.45       8s   6p     5s     4s 7s     1b   7s       3B     3D   5b   7a 8b       5pl 5pl   6s   7p   3A 8p 6s             3a 7b         2b   2d   3b   8a                
2 8.55 - 9.40         7a 6p     5s     4s 3C     P 8s 8s   8a   6a     3B   7b     8b 5pl     5b 3D 7s 6s   7p   3A 8p 6s       7s       5a   1b     2b   2d 3a 3b                    
3 9.50 - 10.35         8a 7p 6s   6a     3B 3b   6p P 8s 8s 5b 7b   8b     3C   7a     3A       8p 3D 7s   5pl     5pl 4s 4s 5a     7s       5s   1b     2b   2d 3a                      
4 10.45 - 11.30   4b     3C 8p 6s 4a 6a 3B   3a 3D     P   7b 5a 6p 7s       3A           5b     7p   8s 5s 5pl 6p   5pl 4s 4s 7a 8s 8a 5s   8b 2d     1b     2b       3b                    
5 11.40 - 12.25   4s   5a 3A   3B   5b   3D 8a     7a P 1c 7p 6s   8p 4b       8b 7s     5pl 6a         8s 5s   6p 4a       7b 8s 4a 5s   3C 2b   1a 1b   2a       wf wf                    
6 12.45 - 13.30             4s 7s 7b 6s     4b 4b 1a P 5a 8b 5pl 7p 8s 3A 4a     3C 5s 8a     7a             5b   3B       6a 3B 3D     8p 2c       1c 2a       wf wf                    
7 13.45 - 14.30             4s 4b 7b 3A   8b 8p 5pl