Alfabet rodzica DROGI RODZICU!!! PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW Ferie zimowe KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA Obwód szkoły Fluoryzacja Dzwonki RADA RODZICÓW 2018/2019 Wpłaty na Radę Rodziców Procedura współpracy z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 3 Harmonogram zebrań z rodzicami

Dla rodziców

Alfabet rodzica
ALFABET  RODZICA


A
kceptuj swoje dziecko.

Bądź dla niego oparciem.

Chwal je za każdy wysiłek.

Dotrzymuj przyrzeczeń.

Egzekwuj prawa i obowiązki.

Formułuj precyzyjne wymagania.

Gospodaruj efektywnie jego czasem.

Hamuj dyskretnie niewłaściwe jego zapędy.

Interesuj się jego osobą.

Jednocz jego rozum, ducha i ciało.

Kieruj wszechstronnie jego rozwojem.

Licz się z jego zdaniem.

Łagodź stresy, cierpienia.

Miej cierpliwość.

Nie oszukuj go.

Okazuj mu zaufanie.

Pokaż, że jest kochane.

Rozwijaj jego samodzielność.

Słuchaj uważnie tego, co mówi.

Troszcz się o nie.

Ukaż mu wartości i piękno języka.

Wierz w jego możliwości.

X Y (? Niewiadoma) - bądź na nią
zawsze przygotowany.

Zachęcaj je do pracy nad sobą.

Aktualności

Kontakt

  • ZPO nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim
    ul. Leśna 2,
    21-560 Międzyrzec Podlaski

    http://sp3miedzyrzec.edupage.org/
  • (083) 371 - 78 - 35

Galeria zdjęć