Nabór do klas I Nabór do klas sportowych

Nabór do Szkoły

 

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

12- 28 lutego 2018 r.

 

 

26 marca – 6 kwietnia 2018 r.

2.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

 

 

1 – 9 marca 2018 r.

 

 

9 – 13 kwietnia 2018 r.

3.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

16 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

4.

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

19 – 23 marca 2018 r.

 

17 – 20 kwietnia 2018 r.

5.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

26 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

25 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:

 

 1. kandydat mieszka na terenie miasta Międzyrzec Podlaski – 50 punktów;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do zespołu placówek, do którego złożony został   wniosek                    – 20 punktów;
 3. kandydat ukończył oddział przedszkolny w zespole placówek, do którego złożony został wniosek          – 15 punktów;
 4.  miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek – 15 punktów.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1-4,:

 1. oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego;
 2. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek
 3. oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek;
 4. oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek.

 

 

 

Druki  do pobrania:

 1.  1. Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego 

Oswiadczenie_rodzica_o_zamieszkaniu_kandydat.docx

 

2. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek -Oswiadczenie_rodzica_o_ucz.docx

 

3. Oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek -Oswiadczenie_rodzica_o_ukonczeniu.docx  .

 

4. Oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek -Oswiadczenie_rodzica_o_miejscu_pracy_w_obwodzie_zesp.docx.

 

 

Wniosek do kl.I - wniosek.doc

Zgłoszenie do kl. I - zgloszenie(1).doc

 

Aktualności

Kontakt

 • ZPO nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim
  ul. Leśna 2,
  21-560 Międzyrzec Podlaski

  http://sp3miedzyrzec.edupage.org/
 • (083) 371 - 78 - 35

  NUMERY KONT
  OBIADY : 15803900060000000882390003
  CZESNE - przedszkole: 85803900060000000882390004

Galeria zdjęć